Locatie Rotterdam

Everaers Vastgoedontwikkeling heeft een grondgebonden locatie van enkele hectares verworven in regio Rotterdam. Invulling: bedrijventerrein.

Meer details hieromtrent volgen op termijn.

Indien u beschikt over een bedrijfslocatie met ontwikkelpotentie, neem dan gerust contact met ons op.