Privacyverklaring

Privacy, disclaimer, e-mail en cookies

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 maart 2019

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Everaers Vastgoedontwikkeling of andere rechtspersonen en vennootschappen die met haar in een groep verbonden is voor de uitoefening van hun functie.

In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld op onze website.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Everaers Vastgoedontwikkeling respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonsgegevens die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Everaers Vastgoedontwikkeling. U dient ervan bewust te zijn dat Everaers Vastgoedontwikkeling, of andere rechtspersonen en vennootschappen die met haar in een groep verbonden is, niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen of uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld middels een visitekaartje zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: volledige namen, adresgegevens, bedrijfsgegevens, functienaam en eventuele titel, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze diensten of ter naleving van regelgevende of wettelijke vereisten, zullen wij naast uw bovenstaande persoonsgegevens tevens informatie verzamelen met betrekking tot uw identiteit middels uw geldig identiteitsbewijs.

Wanneer u gebruik maakt van onze website wordt uw IP-adres geregistreerd, het aantal bezochte pagina’s, de tijd en duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek en uw zoekgeschiedenis.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze diensten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met werknemers van Everaers Vastgoedontwikkeling of andere rechtspersonen en vennootschappen die met haar in een groep verbonden is voor de uitoefening van hun functie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden geven tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze diensten.

Everaers Vastgoedontwikkeling zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitoefening van onze werkzaamheden of voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat zijn uw rechten?

1. Inzage

U heeft altijd het recht op inzage van uw persoonsgegevens.

2. Wissen

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

3. Rectificeren

U kunt ons verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken onjuist of onvolledig zijn.

4. Beperken

U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Het recht op beperking van verwerking geldt indien gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, gegevens niet meer nodig zijn of de betrokkene bezwaar maakt. Everaers Vastgoedontwikkeling zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij onze rechtmatige belangen zwaarder opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden.

5. Bezwaar

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

6. Gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar format of per post, indien documenten in originele vorm zijn overhandigd.

7. Toestemming intrekken

Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van onze marketing, dan hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail, dan zullen wij u afmelden.

8. Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via:

Everaers Vastgoedontwikkeling
Postbus 21158
3001 AD Rotterdam

Telefoonnummer: +31(0)10-7503399
E-mail: